GPW Marcin Duszyński

Firmy notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych mają trudny okres. 2 rok z rzędu bowiem kolejni członkowie wypadają z rynku akcji. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku młodych, niedoświadczonych firm działających na NewConnect. W 2013 roku z rynku wypadło 19 firm notowanych na GPW. To o 5 więcej niż w roku ubiegłym. Mimo iż, jak twierdzi Marcin Duszyński – prezes Capital One Advisers, sytuacja powoli dobiega końca, wiele rozwijających się firm może tego momentu po prostu nie doczekać.