uzależnienie od internetuProblem uzależnienia od Internetu w Japonii okazał się na tyle poważny, że tamtejsze ministerstwo edukacji postanowiło utworzyć w miejskich ośrodkach edukacyjnych specjalne obozy odwykowe. Będzie to część szerszego programu „odzyskującego” dzieci. Zjawisko dotyczy ok. 500 tys. 12-18-letnich dzieci, ale dane to są znacząco zaniżane przez trudną do policzenia skalę tego problemu. Uzależnieni i to bez względu na wiek przejawiają bardzo często objawy depresji, agresji, bezsenności, zaburzeń stanów snu i odżywiania czy tzw. zespołu klasy ekonomicznej (zapalenia żył w udach na skutek ciągłego siedzenia). Obozy mają zwrócić młodym uwagę na konieczność nawiązywania bezpośrednich relacji.