biznesplan jak otworzyć kantorCzasy cinkciarzy z przełomu 89/90, koczujących w okolicach dworca, centrów handlowych (o ile można w ogóle mówić o centrach handlowych z prawdziwego zdarzenia w tamtych czasach) czy lotniska, odeszły już do lamusa. Obecnie na rynku istnieje (legalnie) tylko i wyłącznie regulowany obrót dewizami.

Kantor czy raczej działalność kantorowa została szczegółowo określona w art. 2, ust. 1, pkt. 29 Prawa dewizowego jako rodzaj usługi polegającej na kupnie oraz sprzedaży walut obcych, złota dewizowego, a także na pośrednictwie w kupnie i sprzedaży tych wartości. W myśl prawa działalności tej nie mogą świadczyć banki, ale kwalifikowane osoby fizyczne i osoby prawne, które nie są skazane prawomocnie wyrokiem za przestępstwo skarbowe bądź za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej. Stosownego zezwolenia udziela im Prezes NBP (art. 10 ustawy). Zaświadczenie o niekaralności jest odnawialne i musi być przedstawiane co roku organowi odpowiedzialnemu za rejestr. Otwierając kantor należy więc w pierwszej kolejności szczegółowo zapoznać się z ustawą z dn. 27 lipca 2002 r. Prawo Dewizowe i nie mieć problemów z prawem.

Jak założyć kantor

Działalność kantorowa generalnie nie jest obarczona szeregiem jakichś wygórowanych obostrzeń, niemniej jednak jedynym udogodnieniem jest tu zwolnienie z podatku VAT i ewidencji za pomocą kasy fiskalnej. Niewątpliwym minusem takiej pracy są natomiast częste kontrole skarbowe. Założenie kantoru wymiany walut sprowadza się do spełnienia konkretnych warunków określonych w przepisach prawnych. Są to w szczególności:

  • Warunki materialne – warunki szczególne, ujęte w odrębnych przepisach;
  • Warunki formalne – wpis do rejestru działalności regulowanej, prowadzony przez właściwy organ administracji publicznej.

Przede wszystkim lokal przeznaczony na kantor musi spełniać warunki techniczne i organizacyjne. Służy to zachowaniu zasad bezpieczeństwa w celu prawidłowego wykonywania operacji kupna/sprzedaży walut. Szczegółowo określa to „Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 24 września 2004 r. w sprawie wyposażenia lokalu przeznaczonego do wykonywania działalności kantorowej oraz sposobu prowadzenia ewidencji i wydawania dowodów kupna i sprzedaży wartości dewizowych”.

Zaczynamy od tego, że na zewnątrz budynku umieszczamy widoczną nazwę „kantor” (razem z adresem, godzinami i dniami otwarcia). Obowiązkowo pomieszczenie musi posiadać tablicę z kursami walut czy informację o wydawaniu dowodów kupna i sprzedaży wartości dewizowych, na okaziciela lub imiennych.

Wartość jednej umowy nie może przekroczyć 20 tys. euro i klient powinien także to wiedzieć. Kantor zobowiązany jest do prowadzenia rejestru obrotu wartości dewizowych, posiadać formularze druków poświadczających dokonywane transakcje lub program komputerowy, za pomocą którego klient będzie mógł uzyskać potwierdzenie. Również wskazane jest posiadanie pieczątki z danymi kantoru, pieczątek imiennych kasjerów oraz albumu wydawanego przez NBP z aktualnymi zagranicznymi znakami pieniężnymi.

Jak założyć kantor internetowy

Internet to także dobre miejsce na ulokowanie kantoru. Zakładając kantor internetowy (e-kantor) jego właściciel musi zadbać o potwierdzenie transakcji tak samo jak przy zwyczajowym kantorze, mieszczącym się w budynku. Pojawia się tutaj pytanie: jak przekazać takie potwierdzenie? Czy ma być to e-mailem czy w formie papierowej? Polskie przepisy narzucają jako element obowiązkowy umieszczenie pieczęci. Niestety, nie pozwala wypełnić tego warunku nawet e-podpis. Co ciekawe, kantor internetowy obowiązują dokładnie te same kryteria co kantor tradycyjny. Czyli np. posiadanie zaktualizowanego albumu znaków pieniężnych wydawanych przez NBP.

Można to obejść przez stworzenie platformy do wymiany dewiz. Czyli de facto nie zakładając kantor internetowy, a tworząc miejsce wymiany walut między osobami fizycznymi. Mimo wszystko otwarcie kantoru internetowego wydaje się być korzystniejszym rozwiązaniem aniżeli założenie „zwykłego” kantoru, z uwagi na w zasadzie rozwiązanie problemu spełnienia warunków lokalowych.

Biznesplan jak otworzyć kantor

Przejdźmy teraz do kosztorysu całej inwestycji. Standardowy biznesplan, który określa jak otworzyć kantor wymiany walut, prezentuje się następująco:

Rejestracja w Narodowym Banku Polskim – 1,6 tys. zł,
Album pieniędzy (obowiązkowy zakup w NBP) – 360 zł,
Szkolenia i kursy – 500 zł – 1,5 tys. zł,
Zaświadczenie o niekaralności z KRS – 50 zł,
Kasa fiskalna – 500 zł – 1,2 tys. zł,
Interkom kasowy – 250-500 zł,
Podajnik kasowy – 450 zł – 2,5 tys. zł,
Sejf – 1-5 tys. zł,
Maszyna do liczenia i tester banknotów – 440 zł – 2,2 tys. zł,
Szyby kuloodporne boksu kasowego – 4-8 tys. zł,
Drzwi i zamki antywłamaniowe – 2,5-5 tys. zł,
Meble – 1,5-3 tys. zł,
Tablica z kursami – 900 zł – 1,5 tys. zł,
Komputer (x1) z oprogramowaniem – 1,9 – 2,9 tys. zł,

RAZEM: 15,95 0 – 35,310 tyś. zł