Jak otworzyć salon kosmetycznyOtworzenie salonu kosmetycznego to marzenie niejednej pani. Własny sprzęt, który w każdej chwili można wykorzystać do samopielęgnacji oraz przed wszystkim dochody uzależnione głównie od nas samych. Czego chcieć więcej? Spójrzmy zatem, jak otworzyć salon kosmetyczny i czy w ogóle warto podjąć się tego biznesu.

Należy jednak zawsze rozważnie podejmować decyzje oraz mierzyć siły na zamiary. Na przykład największym zainteresowaniem cieszą się zabiegi SPA, lecz z uwagi na zbyt wysokie koszty lepiej zainwestować w mały gabinet. Nie dostaniemy wtedy po kieszeni, która do salonów typu SPA wymaga nawet do 300 tys. zł w portfelu, gdyż koszt takiego mniejszego to przedział między 10 tys. a 80 tys. zł – zdeterminowany zakresem usług. Niestety, im mniej mamy do dyspozycji środków pieniężnych, tym mniej jesteśmy w stanie klientowi zaoferować. Ale w końcu nie od razu Rzym zbudowano.

Wymogi sanepidu gabinet kosmetyczny

Na początku na przeszkodzie staną przed nami wymogi formalne. Prawodawstwo polskie bardzo dokładnie określiło normy, wskazując w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 17 lutego 2004 r. wytyczne sanitarne co do zakładów fryzjerskich, tatuażu, kosmetycznych i odnowy biologicznej. Wymogi sanepidu gabinetu kosmetycznego zostaną spełnione, jeśli zastosuje się m.in. nieprzepuszczalny, łatwo zmywalny materiał na powierzchniach w okolicach umywalki do wysokości co najmniej 1,6 m (mogą to być kafle). Zakład musi mieć też podłączenie do instalacji wodociągowej/kanalizacyjnej, korzystać z zarówno ciepłej jak i zimnej wody. Wiele zależy od rodzaju świadczonych usług. Im więcej, tym liczba obostrzeń sukcesywnie się zwiększa. Usługa pedicure wymaga np. minimum 6 m2 i to oddzielonych od reszty pomieszczenia. A ponadto: brodzika z bieżącą wodą (dostęp do ciepłej i zimnej wody) oraz przenośnego brodzika do moczenia nóg, dezynfekowanego po każdym użyciu.

Podobnie oddzielenia domagać się będzie solarium. Albo w postaci osobnego pokoju, gdzie umieszcza się łóżko i lampy solaryczne albo w miejscu osłoniętym ściankami o wysokości 2 m. Pomieszczenie takie powinno posiadać wieszak bądź szafkę na odzież, pojemnik z jednorazowymi ręcznikami i środki dezynfekujące. Trzeba przyznać, że nie są to wygórowane wymagania.

Jak otworzyć gabinet kosmetyczny

W dalszej kolejności czeka nas powiadomienie Państwowej Inspekcji Sanitarnej, na co mamy 14 dni od rozpoczęcia działalności. Sama działalność zaś podlega tym samym prawom, co prowadzenie jakiegokolwiek biznesu, tj. wpis do ewidencji w Urzędzie Gminy, na terenie której znajduje się siedziba firmy. Za wpis taki pobierana jest opłata w wysokości 100 zł. Kolejny wpis służy nadaniu REGON-u (czyli Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej). Przydziela go GUS (na całe szczęście bezpłatnie). W podobny sposób uzyskujemy NIP z właściwego Urzędu Skarbowego. Opłata skarbowa dotycząca rejestracji obowiązku opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynosi 152 zł. Na koniec zostaje ZUS, gdzie w ciągu 7 dni zgłaszamy się do ubezpieczenia społecznego. Zgłoszenie firmy to druki: ZFA (zgłoszenie płatnika składek – osoby fizycznej) oraz ZUA (Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego). I to już w zasadzie wszystkie formalności, jakie należy spełnić, aby otworzyć salon kosmetyczny. Jeśli nie zamierzamy prowadzić salonu samodzielnie, a w parciu o zaangażowanie pracowników, czeka nas jeszcze tylko powiadomienie o tym fakcie Państwowej Inspekcji Pracy.

Biznes plan salonu kosmetycznego

Przykładowy biznes plan dużego salonu kosmetycznego wygląda następująco (koszty działalności za 1 rok):

zakup materiałów i produktów = 25.000 zł
płace pracowników = 112.800 zł

  • wizażystka i kosmetyczka, dwa stanowiska = 2*2.200 zł
  • fryzjer, dwa stanowiska = 2*2.200 zł
  • osoba sprzątająca na ½ etatu = 600 zł

obowiązkowe ubezpieczenie społeczne pracowników = 19.680 zł
obowiązkowe ubezpieczenie społeczne właścicieli = 11.880 zł
czynsz za dzierżawę gruntu = 12.000 zł
podatek od nieruchomości = 600 zł
koszty reklamy = 7.400 zł
media = 9.600 zł
usługi telekomunikacyjne = 4.500 zł
zakup materiałów pomocniczych = 4.800 zł
podatek = 3.000 zł

Łączne koszty działalności za okres 1 roku = 211.260 zł