jak założyć przedszkoleW obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej dobrym pomysłem na zarobienie pieniędzy wydaje się być założenie przedszkola, żłobka albo klubu dziecięcego. W związku z tym warto rozważyć działalność opartą na prowadzeniu tego typu placówek. Zawsze jednak miejmy na uwadze dobro dzieci!

Jak założyć przedszkole krok po kroku? Na początku dobrze jest zastanowić się nad tym, czy założenie przedszkola jest rzeczywiście tym, co da nam satysfakcję. Najpierw zdecydujmy, że tego właśnie chcemy i potrafimy zająć się właściwie dziećmi (jeśli nie osobiście, to za pośrednictwem dobrze przygotowanego personelu). Zakładanie przedszkola należy zacząć od złożenia wniosku o wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej. Ustawa określa wszystkie wymogi formalno-prawne, by wiedzieć, jak założyć przedszkole. Dostajemy REGON, zgłaszamy się do Urzędu Skarbowego po NIP, informujemy o wszystkim ZUS. Do ZUS-u będziemy też musieli zgłosić przyszłych pracowników.

Jak otworzyć przedszkole

Procedura papierkowa sama w sobie nie jest zawiła, trudniejsze jest natomiast spełnienie wymogów, które stawia przed nami prawo. Zatem jak otworzyć przedszkole? Duże wymagania są odnośnie miejsca prowadzenia przedszkola. Lokal musi spełniać normy sanitarne, przeciwpożarowe i inne. Niestety, trzeba tutaj liczyć się z bieganiną po urzędach. SANEPID, architekt czy straż pożarna to niektóre z miejsc, które warto odwiedzić. Przepisy o ochronie przeciwpożarowej narzucają placówce przedszkolnej wypełnienie tych samych obostrzeń co szpitale. Powierzchnia przewidziana dla 5-osobowego przedszkola jest taka sama dla żłobków i klubów dziecięcych i wynosi minimum 16 m2, wzrastając o 2-2,5 m2 z każdym dzieckiem. Ściany muszą być wykonane z nietoksycznych materiałów, łatwo zmywalnych.

Założenie przedszkola wymaga również odpowiedniej kadry. My jako osoby, które finansują działalność, nie musimy posiadać żadnych kwalifikacji, ale w przypadku osób mających bezpośredni kontakt z dziećmi wskazane jest posiadanie wykształcenia pedagogicznego. Dyrektor powinien mieć tytuł nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, ze stopniem magistra oraz przynajmniej 5-letnim doświadczeniem pedagogicznym.

W odróżnieniu od żłobka czy klubu malucha, przedszkole ma do zrealizowania tzw. minimum programowe określone przez MEN. Aby zwiększyć konkurencyjność względem innych placówek, warto również zwrócić uwagę na zajęcia nadprogramowe, takie jak: nauka języków, tańca, zajęcia wokalne, sport i inne formy aktywności. To są absolutne podstawy, by móc w ogóle myśleć o założeniu prywatnego przedszkola.

Jak założyć punkt przedszkolny

Osobną kwestią jest punkt przedszkolny. Jak założyć punkt przedszkolny? Podobnie jak w przypadku przedszkola otworzenie wiąże się z dwoma aspektami: kadrą oraz wymogami co do lokalu. Są one mniej rygorystyczne niż dla przedszkola, więc może to stanowić świetną alternatywę dla osób zaczynających działalność gospodarczą na tym polu.

Przedszkole biznesplan

BIZNESPLAN – „jak otworzyć przedszkole” (założenia: 40 dzieci, lokal o pow. 200 m2, 7 pracowników):

  • Budynek – jego adaptacja wraz z wyposażeniem – 300 tys. zł,
  • Czynsz – 5 tys. zł,
  • Wyżywienie – 7 tys. zł,
  • Płace dla nauczycieli i obsługi – 15 tys. zł,
  • Zajęcia organizowane – 3 tys. zł,
  • Media i koszty bieżące – 3 tys. zł,
  • Rezerwa gotówkowa – 20 tys. zł,

RAZEM – 353 TYS. ZŁ.

Opłaty za oddanie nam przez rodziców swoich pociech będą się różniły (i to nawet znacznie) w zależności od regionu Polski. W małych gminach w ubogich rejonach Polski ukształtują się bowiem zupełnie inne ceny rynkowe niż np. w Warszawie, gdzie miesięczne opłaty mogą wynosić w granicach 600 zł. Dla porównania „klasyczne” przedszkole prywatne w Toruniu pobiera opłatę w wysokości 250-500 zł miesięcznie, a w Poznaniu przeciętnie 500 zł. Jeśli przedszkole wyróżnia się na tle innych prowadzoną działalnością pozaprogramową, może sobie liczyć większe czesne. I tak w stolicy funkcjonują przedszkola językowe, w których płaci się w przedziale 900-1300 zł.

Ujmując sumarycznie, przychody roczne będą kształtować się następująco:

  • maksymalnie – 432 tys. zł (40 x 900 x 12) albo 624 tys. zł (40 x 1300 x 12),
  • przeciętnie – 288 tys. zł (40 x 600 x 12) albo 240 tys. zł (40 x 500 x 12),
  • minimalnie – 120 tys. zł (40 x 250 x 12).

Jak założyć prywatne przedszkole

Wyszukując informacje na temat jak założyć prywatne przedszkole, warto poszukać szczegółów odnośnie przyznawania subwencji oświatowych. Pierwsze kryterium to wpis do rejestru ewidencji działalności gospodarczej. Ustawa o systemie oświaty precyzyjnie określa, że dotacja dla prywatnego przedszkola nie może być mniejsza niż 75 proc. wydatków bieżących gminy na przedszkola publiczne w przeliczeniu na jednego ucznia. Zachęcamy więc was bardzo gorąco do zapoznania się z dokładnymi informacjami, jak założyć przedszkole prywatne.

Zobacz również Jak założyć klub malucha oraz Jak założyć żłobek.