jak założyć żłobekSzacuje się, że w naszym kraju łącznie jest ponad 400 publicznych i niepublicznych żłobków. To daje około 30 tys. dzieci, którym należałoby zapewnić odpowiednią opiekę, podczas gdy rodzice zajęci są pracą. A jeśli jeszcze mieszkamy na dużym osiedlu „bogatym” w młode rodziny, to nasze nakłady na tę inwestycję (które i tak szacunkowo nie będą zbyt wysokie) szybko się zwrócą. Prawda, że to korzystny sposób na biznes?

Ale po kolei. Jak założyć żłobek od podstaw? Po pierwsze należy się upewnić, czy mamy taką sposobność, by w ogóle wziąć się za tego typu działalność. Aby móc założyć żłobek nie trzeba wcale spełniać jakichś wygórowanych wymagań. Można być osobą fizyczną, posiadającą osobowość prawną albo jednostką nieposiadającą osobowości prawnej. Czyli każdy bez względu na formę prawną może podjąć się prowadzenia żłobka. Podobnie jak dla spółki określa się nazwę, miejsce, statut oraz cele z zadaniami. Następnie wprowadza się powołaną przez nas jednostkę do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Wpisu tego dokonuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta.

Jak założyć żłobek krok po kroku w urzędzie gminy (rejestracja):

  • w przypadku osoby prawnej albo jednostki, która nie posiada osobowości prawnej, należy przedłożyć dokument stwierdzający status podmiotu,
  • na pewno zostaniemy też poproszeni o podanie numerów REGON i NIP,
  • bardzo ważne są warunki lokalu – ze względu na dość restrykcyjne normy sanitarne wymaga się oświadczenia i spełnienia warunków lokalowych,
  • w momencie gdy o założenie żłobka stara się osoba fizyczna, powinna ona przedłożyć oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

Jak otworzyć żłobek

Jak widać samo założenie placówki nie jest obarczone posiadaniem specjalnych kwalifikacji. Przedsiębiorca nie musi odznaczać się odpowiednim podejściem do dziecka, bo to nie on będzie się nim zajmował (no chyba, że przyjmiemy, że sami bierzemy na swoje barki prowadzenie żłobka). Tym może zająć się wykwalifikowany personel i w zależności od tego jak będzie on duży, tak też będą kształtować się nasze koszty dodatkowe. Założyciel, czyli właśnie ten biznesman podejmujący trud powołania nowej placówki do opieki nad dziećmi, ma za zadanie poza określeniem biznesplanu zapewnienie właściwych warunków sanitarnych. To on musi wiedzieć, jak otworzyć żłobek i przygotować go pod przyszłych wychowanków. Lokal obarczony jest bowiem całym szeregiem norm. Powierzchnia uzależniona jest od ilości dzieci. Przyjmuje się, że na pięcioro dzieci powinno przypaść co najmniej 16 m2, a z każdym kolejnym dzieckiem powierzchnia ta wzrasta co najmniej o 2,5 m2 na każde dziecko. Bardzo dużo miejsca ustawodawca poświęca kwestii czystości i bezpieczeństwa. Wskazuje się tutaj na takie kwestie jak np. fakt czy grzejniki CO mają odpowiednie osłony chroniące przed bezpośrednim kontaktem. Personel musi odznaczać się odpowiednim przygotowaniem do pracy, a dyrektor posiadać wyższe wykształcenie i co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi.
Tak mniej więcej kształtują się ogólne założenia co do tego, jak otworzyć żłobek.

Jak założyć prywatny żłobek

Przejdźmy zatem do kosztorysu naszej inwestycji. Jak założyć prywatny żłobek i ile to nas będzie kosztowało? Koszty zaadaptowania pomieszczenia o powierzchni około 80 m2 wynoszą 60 tys. zł. Wyposażenie obejmujące dziecięce łóżeczka dla 20 dzieci to 30 tys. zł.
Przyjmując założenie, że organizujemy żłobek dla 20-stki osób, trzeba uwzględnić personel 3-osobowy (jeden opiekun na maksymalnie 8 dzieci). Wynagrodzenie personelu to około 10,5 tys. zł (na każdą osobę po 3,5 tys. zł). Pamiętajmy również o ubezpieczeniu OC pracowników, które stanowi dodatkowe 3 tys. zł rocznie. Dla dyrektora placówki przeznaczamy 5 tys. zł.

Prowadzenie placówki obarczone jest szeregiem opłat. Koszty m.in. opieki pielęgnacyjnej czy lekarskiej oraz inne koszty eksploatacyjne w podsumowaniu wynoszą do 2,5 tys. zł na miesiąc. Czynsz i powiązane z tym opłaty przewiduje się na poziomie do 1 tys. zł.

Żłobek biznesplan

  • Jak założyć żłobek 2011 (podsumowanie):
  • Koszty lokalu i jego przygotowania (np. ściany z nietoksycznych materiałów itp.) – 60 tys. zł,
  • Wyposażenie – 30 tys. zł,
  • Łączne wynagrodzenie personelu – 15,5 tys. zł,
  • Koszty eksploatacji – 2,5 tys. zł,
  • Czynsz i inne opłaty – do 1 tys. zł.

Być może zyski z inwestycji nie są tak duże jak w przypadku innych branż, ale zasadniczą cechą jest ich stabilność. Biorąc pod uwagę, że opłaty za pobyt dziecka to miesięcznie wydatek rzędu 500 – 1 300 zł, przy 20-stu dzieciach daje to przychód w przedziale 10 tys. – 26 tys. zł. Warto mieć też na uwadze fakt, że na żłobek można otrzymać od gminy dotację celową, a to kolejne 5 tys. – 13 tys. zł na naszą działalność. Zapewne zwiększa to atrakcyjność inwestycji i w najbliższej przyszłości sprawi, że coraz więcej osób będzie w sieci wyszukiwać informacje, jak założyć żłobek.

Zobacz również Jak założyć przedszkole oraz Jak założyć klub malucha.