jak zostac taksowkarzemZawód taksówkarza sprowadza się do świadczenia usługi przewozu osób i rzeczy. Wykonywanie go wymaga bardzo dobrej orientacji w terenie i posiadania pewnych kwalifikacji. Z racji możliwości napadu rabunkowego zalicza się on do zawodów podwyższonego ryzyka. Taksówkarze wielkich miast działają głównie w dużych korporacjach (to lepsze rozwiązanie w warunkach konkurencji), małomiasteczkowi zaś – pracują niezależnie.

Praca ta wymaga odpowiednich uprawnień, bez nich bowiem nielegalne jest używanie oznaczenia „Taxi” na pojeździe. Mimo to wielu to robi, łamiąc tym samym przepisy prawa. Znane są też przypadki „własnych” oznaczeń, rozpoznawalnych przez klienta, ale będących na granicy prawa, np. malowanie znaku szachownicy na samochodzie czy napis: „przewóz osób”. Od nas zależy, czy zaufamy takiemu „taksówkarzowi” czy też postawimy na kierowcę posiadającego jednak stosowną licencję.

Licencja Taxi

Wstępny koszt uzyskania licencji wynosi do 800 zł (opłata za kurs, do tego 200 zł za egzamin). Wymagany kurs organizowany jest przez urzędy miejskie i powiatowe. W ramach szkolenia należy wykazać się wiedzą z zakresu przepisów BHP, znajomością zasad transportu i ruchu drogowego, a także lokalnie obowiązującego prawa, a także prawa pracy czy topografii miasta (wliczają się w to obiekty turystyczne, lokale gastronomiczne itp.). Po zdaniu egzaminu otrzymuje się licencję. Jej koszty zależne są od okresu czasu, na jaki się ubiegamy:

  • 200 zł – licencja na 2 do 15 lat (od każdego pojazdu)
  • 250 zł – licencja na 15 do 30 lat (jak wyżej)
  • 300 zł – licencja 30 do 50 lat (jak wyżej)

Czasem wprowadzane są limity na licencje taxi, by nie przesycić rynku. Warto tutaj pamiętać, że na rozpoczęcie działalności mamy pół roku, w przeciwnym razie może nam zostać cofnięta licencja.

Licencja na przewóz osób

licencja taxiPrzewóz za pośrednictwem taxi, czyli świadczenie usług przewozu przez taksówki, to niejedyna możliwość w tym biznesie transportowym. Jest to rodzaj obejścia przepisów. Przewóz osób, który jest możliwy po uzyskaniu licencji na przewóz osób, to tańsza alternatywa dla licencji taxi. W dodatku kierowcy tacy bardzo często traktują swoje pojazdy na równi z taksówkami (i nie ma się temu co dziwić, gdyż właśnie to przyciąga klientów). Nie odstraszają ich nawet niebotyczne kary rzędu 15.000 zł za bezprawne umieszczanie napisu „taxi” (stosują więc często nazwę z błędem, tak by kojarzyła się z taxi, ale nie łamała wprost prawa, np. tax! – działanie jakby nie patrzeć, dyskusyjne w kwestii łamania prawa).

Powodem stosowania licencji na przewóz osób są niższe koszty, gdyż kierowcy nie obowiązują m.in. z góry ustalone stawki naliczane za kilometr drogi. Sprawia to, że klienta mogą spotkać spore nieprzyjemności, gdy za przejazd zapłaci 3-krotną wartość trasy.

Koszty uzyskania tego typu licencji wahają się w zależności od tego, na jak długo chcemy ją mieć przyznaną:

  • okres ważności od 2 do 15 lat – 700zł
  • okres ważności od 16 do 30 lat – 800zł
  • okres ważności od 31 do 50 lat – 900zł

Z wymogów formalnych warto nadmienić, że nasza kondycja finansowa zapewnia swobodne prowadzenie w/w działalności gospodarczej (przyjmuje się, że na pierwszy pojazd przeznaczony do transportu drogowego przeznacza się 9.000 euro, a na każdy następny 5.000 euro).

Licencja na transport

Innymi słowy mamy tutaj do czynienia z dwoma rodzajami licencji. Licencja rozumiana jako przewóz osób (i rzeczy) w świetle prawa odbiega nieco od tego, czym zajmuje się na co dzień kierowca taksówki. Natomiast licencja na transport to po prostu licencja taksówkarza, czyli licencja na krajowy transport drogowy osób taksówką.

Licencja taksówkarza

W świetle nowych przepisów prawa zawód taksówkarza ma zostać „uwolniony”. Planowana od dawna przez polityków akcja deregulacji zawodowej najpierw 50, a w dalszej perspektywie być może wszystkich ze 380 zawodów o ograniczonej dostępności, ma objąć poza kierowcą taksówki, także m.in. adwokata, notariusza, komornika czy przewodnika górskiego. Będzie się to wiązać z bardzo korzystnym dostępem do w/w profesji, co spotyka się już z dużym oburzeniem i oporem taksówkarzy, utrzymujących jakoby był to zawód szczególnego zaufania publicznego. I w sumie nie ma się co dziwić, gdy uświadomi się sobie, że taksówkarzem wkrótce będzie mógł być każdy posiadający Prawo Jazdy Kat. B.

Ile zarabia taksówkarz

Mając już w kieszeni licencję taksówkarza, jesteśmy gotowi do osiągania profitów z tytułu przynależności do tej profesji. Ile zarabia taksówkarz? Poniżej przedstawiamy biznesplan inwestycji, uwzględniający wszystkie najważniejsze elementy.

KOSZTY INWESTYCJI:

zakup samochodu (używany) – 20-40 tys. zł
wyposażenie samochodu (radio, taksometr, kasa fiskalna, kogut) – 2,5 tys. zł
opłata za wydanie licencji – 200 zł (na okres od 2 lat do 15 lat), 250 zł (od 15 lat do 30 lat), 300 zł (od 30 do 50 lat)
koszt szkolenia – 1 tys. zł
Razem: 23 700 – 43 800 zł

Miesięczne opłaty:
paliwo – 1,5 tys. zł
koszty eksploatacji samochodu (rezerwa na przeglądy, naprawy, amortyzacja) – 100 zł
opłata dla korporacji – 500 zł
Razem: 2,1 tys. zł

DOCHODY Z INWESTYCJI:

Miesięczne
– przy średniej stawce 1,90 zł za km, pracy w soboty i często w nocy – ok. 5 tys. zł

Dochód przed opodatkowaniem: ok. 2,9 tys. zł
Dochód po opodatkowaniu (podatek = karta podatkowa – 300 zł): 2,6 tys. zł