podatek ekologicznyPodatek ekologiczny – obciążenie finansowe związane z ochroną środowiska, które wynika z zanieczyszczeń środowiska naturalnego. Obowiązują w nim dwie regulacje prawne:

  1. ustawa o podatku akcyzowym
  2. ustawa o podatku od towarów i usług

Stosowane są w najbardziej rozwiniętych krajach Unii Europejskiej. W Skandynawii są on najwyższe. Zdarza się że Podatek Ekologiczny wykorzystywany jest do celów niezwiązanych z ochroną środowiska. Przykładem może być wzrost sprzedaży nowych samochodów, jako efekt lobbingu grup przemysłowych.

Podatki ekologiczne dzielimy na dwie grupy:

  • Od energii i paliw. Przykładami mogą być podatki  „węglowe”,  „siarkowe”, od paliw lotniczych, od energii elektrycznej.
  • Pozostałe podatki dotyczące środowiska naturalnego, np. od pojazdów silnikowych, od opakowań.

Przykład kraju  i podatków ekologicznych, które w nich obowiązują:

  • Dania – podatek wodociągowy za większe zużycie wody przez gospodarstwa domowe.
  • Norwegia – podatek węglowy, siarkowy, od paliwa lotniczego.
  • Niemcy – podatek od spalania paliw, podatek od zużycia energii elektrycznej.

W Polsce w 2010 roku próbowano wprowadzić podatek ekologiczny od samochodów osobowych. Jego zapisy były kontrowersyjne i napotkały silny opór ze strony posiadaczy starszych aut. Przyczyniło się to do decyzji o zakończeniu prac w tym kierunku.