podatek kastralnyWysokość podatku jest zależna od wartości nieruchomości (wartość katastralna nieruchomości). Sprawiedliwe? Owszem ale trudne w realizacji.

Jedna z zasad prawa podatkowego mówi o „sprawiedliwości podatkowej”. Wymaga ona tego aby podatek był płacony proporcjonalnie do wartości nieruchomości. Podatek katastralny doskonale wpisuje się w tą koncepcję. W Polsce wycena nieruchomości odbywa się jednak na innych zasadach. Jej wartość uzależniona jest od:

  1. Powierzchni  – dla nieruchomości gruntowych i budynkowych
  2. Wartości służącej do obliczenia amortyzacji – dotyczące budowli.

Taki rodzaj opodatkowanie sprawia, że za mieszkania o identycznej powierzchni, niezależnie od jego usytuowania, należy zapłacić identyczny podatek. Ich wartości mogą się znacznie od siebie różnić  np. jedno jest w centrum, a drugie na obrzeżach miasta. Według specjalistów wprowadzenie podatku katastralnego w Polsce zwiększyłoby podaż nieruchomości.

Wprowadzenie podatku katastralnego jest skomplikowane ze względu na sposób wyceny masowej nieruchomości. Związane jest to również z dużym kosztem. Budowa zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, uporządkowanie danych w ewidencjach Gruntu i Budynków oraz księgach wieczystych, pochłonęłaby dużo czasu i pieniędzy. Niewątpliwie poprawiłoby to sprawiedliwość podatkową ale przede wszystkim zwiększyłoby to dostępność kupna mieszkań dla przeciętnie zarabiających obywateli.