podatek naleznyPodatek należny (podatek VAT należny) – obliczany jest w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży. Dotyczy on sprzedaży usług i produktów, a odprowadzany jest do Urzędu Skarbowego. Podatek należny obliczamy od podstawy opodatkowania aczkolwiek do zapłaty nie przypada cała kwota wyliczona w ten sposób. Pomniejszona jest natomiast o kwotę podatku naliczonego przy nabywaniu usług i towarów.

  1. Jeżeli podatek należny jest wyższy niż podatek naliczony to różnica musi być odprowadzona do budżetu państwa.
  2. Jeżeli podatek należny jest niższy niż podatek naliczony to  budżet państwa zwraca różnicę przedsiębiorstwu.