polski przemysłWedług danych Eurostatu polski przemysł we wrześniu 2013 roku wzrósł o 5,6 proc. UE silniejsze wzrosty odnotowała tylko w Słowacji i Rumunii. To bardzo dobry znak dla polskiej gospodarki i znaczący objaw wychodzenia z kryzysu. Wrzesień to wartość zamówień za 101,6 mld zł, co jest najlepszym wynikiem w całej historii naszej gospodarki. Eksport może stać się więc siłą napędową. Zaistniała sytuacja w dużej mierze wynika też ze słabości Greków, Hiszpanów oraz przedsiębiorców z innych krajów, borykających się z trudną kondycją gospodarczą własnych państw.