Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych S.A. (PRDiM S.A.) z Kędzierzyna-Koźla ogłosiło w czerwcu upadłość. Informacja ta zagraża terminowej realizacji nawet kilkunastu inwestycji drogowych. Ma ona wpływ na 11 rozpoczętych prac (remontów dróg, przebudowy i budowy poszczególnych odcinków tras) na terenach województwa opolskiego, dolnośląskiego i łódzkiego.

„Przyczyną ogłoszenia upadłości była niewypłacalność, którą spowodowało wypowiedzenie umów kredytów obrotowych przez banki, z którymi współpracowało kędzierzyńskie przedsiębiorstwo” – tłumaczy syndyk. Linie kredytowe, które finansowały kontrakty firmy opiewały na sumę kilkudziesięciu milionów złotych. PRDiM S.A. zatrudnia około 280 osób. W następnym tygodniu dowiemy się jak wiele z nich straci pracę. Zadaniem syndyka będzie znalezienie pieniędzy na wypłaty dla pracowników za pierwsze 12 dni czerwca.

Tak reklamowało się do niedawna PRDiM