Dolnośląski Bon na Innowacje„Dolnośląski Bon na Innowacje” to wspólna inicjatywa Politechniki Wrocławskiej i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Projekt ma na celu ścisłą integrację środowisk naukowych z sektorem MŚP. Służyć ma to polityce wdrażania na rynek ulepszonego bądź nowego produktu, powstałego w oparciu o wiedzę akademików. Łączna kwota funduszu na sfinansowanie proinnowacyjnych usług badawczych bądź wdrożeniowych to 5,4 mln zł. Przedsiębiorca może liczyć na kwotę 18 tys. zł na ulepszenie lub wdrożenie produktu. Do tej pory rozpatrzono pozytywnie 165 wniosków. Do dyspozycji pozostało jeszcze 2,79 mln zł środków pieniężnych.