Decyzja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o nałożeniu na PZU Życie kary w wysokości 3 967 296 zł została podtrzymana przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dotyczy ona błędów w zapisie umowy ubezpieczenia na życie. Na ich podstawie firma mogła unieważnić wypłatę odszkodowania.

Zapis dotyczył definicji zawału serca przyjętego przez PZU życie. Sprawa rozpoczęła się w grudniu 2010 roku. Na podstawie przeprowadzonego postępowania stwierdzono, że umowa zawierała definicję, która nie odpowiada obowiązującej wiedzy medycznej.

28 czerwca 2012 PZU skorzystało z prawa odwołania się od decyzji. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie spółki. Decyzja UOKiK oraz suma odszkodowania została przez sąd w pełni zaakceptowana.