Rejestrem Dłużników Należności PublicznoprawnychNowy pomysł Ministerstwa Finansów zakłada powołanie instytucji, która miałaby ścigać podmioty zalegające z płatnościami wobec skarbówki. Miałaby ona nazywać się Rejestrem Dłużników Należności Publicznoprawnych i odpowiadać za podawanie do publicznej wiadomości informacji o dłużnikach mających obowiązek zapłaty podatków, ceł i należności wynikających z kodeksu karnego skarbowego.Do rejestru trafialiby automatycznie ci podatnicy, którzy nie uregulowali należności na kwotę co najmniej 500 zł wobec jednego wierzyciela.

Według urzędników wymusi to na dłużnikach obowiązek spłaty należności, zanim zostanie wszczęta w stosunku do nich egzekucja administracyjna.