Według najnowszych badań programu „Niedobór Talentów” aż czterech na dziesięciu pracodawców w Polsce ma problem ze znalezieniem pracowników. Inżynierowie oraz wykwalifikowani pracownicy fizyczni to grupy osób najczęściej poszukiwane przez firmy.

Siódma edycja raportu „Niedobór talentów” wskazała zawody cieszące się największą popularnością, są to:

  1. inżynierowie
  2. wykwalifikowani pracownicy fizyczni
  3. technicy
  4. kierowcy
  5. przedstawiciele handlowi

37% firm skarży się na niedobór kadr. Ten wynik stawia nasz kraj na 17. pozycji spośród wszystkich, 41 badanych.

Według Krzysztofa Zajkowskiego (Adecco Poland) niedobór pracowników związany jest z mało atrakcyjnym sposobem zatrudniania np. zawierana umów tylko na dwa lata lub na czas realizowania kontraktu. Bezterminowe umowy spotykane są zazwyczaj w dużych korporacjach, w których zawsze znajdzie się zajęcie dla tych osób.