Wyniki badań firmy doradczej Sedlak & Sedlak jasno pokazują, że warto inwestować w dyplom MBA. Kierownicy, którzy go posiadają, zarabiają bowiem znacząco więcej pieniędzy niż ci, którzy nie uzyskali dyplomu, przy czym najlepiej opłacani są managerowie po kierunkach ekonomicznych i technicznych. W większości przypadków mediana wynagrodzeń rośnie aż 2-krotnie. Dla przykładu: jeśli kierownik jednostki otrzymywał 7,4 tys. zł brutto (z dodatkami), to dla absolwenta MBA na tym samym stanowisku mediana wynagrodzeń wyniosła w granicach 16 tys. zł brutto. W przypadku studiów ścisłych mediana absolwentów MBA w badaniu wyniosła 17 tys. zł, a bez dyplomu – około 8 tys. zł. Najsłabiej wypadli humaniści – jeśli kierownik miał ukończone studia MBA, to zarobił 14,2 tys. zł, jeśli nie – „tylko” 6,5 tys. zł.