Tag "CIT"

Podatek bezpośredni

Podatek bezpośredni – zaliczany do podatków, które są bezpośrednio związane z osiąganym przez podmiot gospodarczym (osobę fizyczną lub instytucję) dochodem albo majątkiem. Kwota płaconego podatku jest tym większa im dochód podatnika lub zgromadzony  majątek jest większy. W podatku bezpośrednim można zastosować: rozwiązania podatku progresywnego: krańcowa stawka opodatkowania jest większa gdy dochód lub majątek powiększa się rozwiązania podatku liniowego: niezależnie od wysokości dochodu lub majątku, krańcowa stawka opodatkowania pozostaje bez zmian