Tag "Jak założyć żłobek 2011"

Jak założyć żłobek

Szacuje się, że w naszym kraju łącznie jest ponad 400 publicznych i niepublicznych żłobków. To daje około 30 tys. dzieci, którym należałoby zapewnić odpowiednią opiekę, podczas gdy rodzice zajęci są pracą. A jeśli jeszcze mieszkamy na dużym osiedlu „bogatym” w młode rodziny, to nasze nakłady na tę inwestycję (które i tak szacunkowo nie będą zbyt wysokie) szybko się zwrócą. Prawda, że to korzystny sposób na biznes? Ale po kolei. Jak