Tag "kodeks pracy"

Umowa zlecenia a umowa o dzieło

Umowa zlecenia i umowa o dzieło należą do umów cywilno prawnych. Jest zasadnicza różnica pomiędzy nimi, a umową o pracę. Ta jest zawierana na podstawie kodeksu pracy, a nie na podstawie kodeksu cywilnego. Kodeks cywilny przewiduje mniejszą ochronę osób nawiązujących współpracę na ich podstawie.