Tag "podatek bezpośredni"

Podatek leśny

Podatek leśny – to podatek bezpośredni, podobny pod wieloma względami do podatku rolnego. Przedmiotem opodatkowania są lasy. Według ustawy są to grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy z wykluczeniem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podatek leśny został wprowadzony wraz z ustawę z dnia 28 września 1991 roku. Należy on do grupy podatków majątkowych, który ma na celu zasilić budżet gminy. 30.

Podatek bezpośredni

Podatek bezpośredni – zaliczany do podatków, które są bezpośrednio związane z osiąganym przez podmiot gospodarczym (osobę fizyczną lub instytucję) dochodem albo majątkiem. Kwota płaconego podatku jest tym większa im dochód podatnika lub zgromadzony  majątek jest większy. W podatku bezpośrednim można zastosować: rozwiązania podatku progresywnego: krańcowa stawka opodatkowania jest większa gdy dochód lub majątek powiększa się rozwiązania podatku liniowego: niezależnie od wysokości dochodu lub majątku, krańcowa stawka opodatkowania pozostaje bez zmian