Tag "Podatek naliczony"

Podatek naliczony

Podatek naliczony (podatek VAT naliczony) – wynika on z faktur, które podatnik otrzymuje od dostawców w momencie nabycia towarów i usług. Określony jest on w ustawie: ustawa od towarów i usług Podatek naliczony jest tak naprawdę sumą: 1. Kwoty podatku VAT, która jest określona w fakturach otrzymywanych przez podatnika podczas nabywania towarów i usług. Uwzględnia się również faktury potwierdzające dokonanie przedpłaty. Należy pamiętać aby uwzględnić również faktury od komitetu z