Tag "przedsiębiorcy"

Zatrudnianie pracowników priorytetem resortu gospodarki

Statystyki pokazują, że 18 na 100 pracujących to przedsiębiorcy, przy czym spośród 1,8 mln działających firm 1,2 mln to firmy działające jako osoby samozatrudnione, niekoniecznie będące przedsiębiorcami w pełnym tego słowa znaczeniu (tj. są to m.in. pielęgniarki, lekarze, stewardesy i inni). Według ministra gospodarki, Janusza Piechocińskiego, pracodawca to ktoś, kto zatrudnia ludzi. W tym celu powstaje program „Mój pierwszy pracownik”, w którym przewidziano ulgi (np. za zatrudnienie absolwenta pracodawca będzie