Tag "wzrost gospodarczy 2014"

Polska gospodarka odżywa – wzrost PKB o 2,7 proc. w 2014 roku

Według prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego wzrost gospodarczy w Polsce w br. wyniesie 1,3 proc., a w przyszłym – 2,7 proc. To dobra wiadomość dla polskich przedsiębiorców i oznaka nieznacznego, ale jednak ożywienia rynku. Duże znaczenie dla polepszenia sytuacji ma popyt wewnętrzny. MFW ocenił też pozytywnie prowadzoną przez nas politykę pieniężną. Spodziewany deficyt sektora finansów publicznych wyniesie 4,6 proc. PKB w 2013 r. i 3,5 proc. w przyszłym roku. Publikowane prognozy