Dane zebrane przez PAP w okręgach ZNP, kuratoriach i w samorządach jednoznacznie wskazują: ponad 7,5 tysiąca nauczycieli w całym kraju straci pracę, a około 15 tysięcy będzie miało zmniejszony wymiar godzin lekcyjnych. Sytuacja wraz z końcem sierpnia przynosi zmiany w kwestii zatrudnienia nauczycieli. Według badań internetowej ankiety 20% biorącej w niej udział nauczycieli przyznaje, że w ich placówkach szykują się zwolnienia. Zmniejszenie liczby etatów będzie największe w województwach: mazowieckim (1000) i małopolskim (850). Iraida Tarasiewicz, prezes podlaskiego ZNP, zapewnia że ostateczne decyzje jeszcze nie zapdły, wciąż trwają sprawy w sądach pracy. Najciężej mają nauczyciele biologii, chemii i fizyki.