Posts From admin

Samochodowy biznes – jak założyć własny warsztat samochodowy

Choć wg rankingu Banku Światowego Polska okazała się najmniej przyjaznym krajem dla rozwoju biznesu (mniej nawet niż Białoruś czy Namibia), a przez ostatnie 10 lat przepisy zmieniały się blisko 20 razy, inwestycje na rynku motoryzacyjnym jak najbardziej mają sens. W 2009 roku wartość sprzedanych samochodów wyprodukowanych przez polskie fabryki motoryzacyjne stanowiła 9,7 proc. sprzedaży całego przemysłu w Polsce. To znacznie więcej niż w przypadku tak potężnych przemysłów jak hutniczy i

Umowa zlecenia a umowa o dzieło

Umowa zlecenia i umowa o dzieło należą do umów cywilno prawnych. Jest zasadnicza różnica pomiędzy nimi, a umową o pracę. Ta jest zawierana na podstawie kodeksu pracy, a nie na podstawie kodeksu cywilnego. Kodeks cywilny przewiduje mniejszą ochronę osób nawiązujących współpracę na ich podstawie.

Indywidualny przedsiębiorca, zalety i wady

Prowadzenie i posiadanie własnej działalności gospodarczej, nawet niewielkiej firmy, przynosi wiele korzyści. Oto kilka z nich: Bycie niezależnym. To ty jesteś szefem i nie masz nad sobą zwierzchników. Będąc na tym stanowisku sam wyznaczasz sobie godziny pracy. Możesz pracować godzinę tygodniowo albo po 12 godzin dziennie. Praca od samego rana lub późnymi wieczorami. Urlop raz w roku albo co miesiąc. Przyjmujesz zlecenie albo je odrzucasz. Ty jesteś szefem i to

Działalność Gospodarcza

DEFINICJA: Działalność gospodarcza – zarobkowa działalność  wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploracja zasobów naturalnych, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Czy warto być przedsiębiorcą? W obecnych czasach własna działalność gospodarcza stała się bardzo atrakcyjną formą realizacji własnej kariery zawodowej, a także życiowej. Z punktu widzenia społeczeństwa jest to fantastyczna droga do stworzenia nowych usług i produktów, tworzenia nowych miejsc pracy oraz podnoszenia dobrobytu. Jeżeli już zdecydowałeś się

Podstawa składek ZUS

Aktualne składki ZUS 2011 Opłata składek na 2 przelewach: Na ubezpieczenie społeczne*: 123,24zł** – na konto 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000 Na ubezpieczenie zdrowotne: 243,39zł – na konto 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000 Razem musisz zapłacić: 366,63zł *jeżeli prowadzisz działalność dłużej niż 2 lata wysokość składki wynosi 597,37 zł lub 547,99zł** **Z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym Poprzednie składki ZUS 2010 DOTYCZY OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Minimalne oraz przeciętne wynagrodzenie

Tak przedstawiają się krajowe wynagrodzenia za pracę: Minimalne wynagrodzenie za pracę: Od 1 stycznia 2010 r. 1317,00 zł Od 1 stycznia 2009 r. 1276,00 zł Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej: W 2006 r. 2477,23 zł W 2007 r. 2691,03 zł W 2008 r. 2943,88 zł W 2009 r. 3 102,96 zł Przeciętne wynagrodzenie: W II kwartale 2009 r. 3081,48 zł W III kwartale 2009 r. 3113,86 zł W IV kwartale