Tag "podatek leśny"

Podatek leśny

Podatek leśny – to podatek bezpośredni, podobny pod wieloma względami do podatku rolnego. Przedmiotem opodatkowania są lasy. Według ustawy są to grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy z wykluczeniem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podatek leśny został wprowadzony wraz z ustawę z dnia 28 września 1991 roku. Należy on do grupy podatków majątkowych, który ma na celu zasilić budżet gminy. 30.