Tag "podatek rolny"

Podatek rolny

Podatek rolny (podatek gruntowy) stanowi przykład podatku majątkowego. Przedmiotem opodatkowania są: Grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako: użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Ustawa o podatku rolnym (pdf) Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym także spółki, które nie posiadają osobowości prawnej. Są to: – właściciele

Podatek leśny

Podatek leśny – to podatek bezpośredni, podobny pod wieloma względami do podatku rolnego. Przedmiotem opodatkowania są lasy. Według ustawy są to grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy z wykluczeniem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podatek leśny został wprowadzony wraz z ustawę z dnia 28 września 1991 roku. Należy on do grupy podatków majątkowych, który ma na celu zasilić budżet gminy. 30.