Tag "rejestracja"

Jak założyć działalność gospodarczą

Najogólniej rzecz biorąc działalność gospodarcza to forma aktywności przedsiębiorców działających na wolnym rynku. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej definiuje ją następująco: [jest to] zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. O działalności gospodarczej jest też mowa w ustawie o VAT oraz w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak rozpocząć działalność gospodarczą

Jak założyć stowarzyszenie?

Podstawą działania stowarzyszenia zawsze są ludzie. To oni je tworzą, kreują cele, a przede wszystkim działają dla własnej, niewymuszonej satysfakcji przez osiąganie wspólnymi środkami oraz siłami założonego celu. Grupą tworzącą stowarzyszenie mogą być dobrzy znajomi, przyjaciele czy członkowie rodziny. Łączyć ich powinno wspólne zainteresowanie sprawą, dla której powołana zostaje organizacja. Co to może być? Przekrój tematyki stowarzyszeń jest tak szeroki, jak ludzka pomysłowość i wielość zainteresowań. Powiedzmy, że mamy do