Tag "stowarzyszenie"

Jak założyć stowarzyszenie?

Podstawą działania stowarzyszenia zawsze są ludzie. To oni je tworzą, kreują cele, a przede wszystkim działają dla własnej, niewymuszonej satysfakcji przez osiąganie wspólnymi środkami oraz siłami założonego celu. Grupą tworzącą stowarzyszenie mogą być dobrzy znajomi, przyjaciele czy członkowie rodziny. Łączyć ich powinno wspólne zainteresowanie sprawą, dla której powołana zostaje organizacja. Co to może być? Przekrój tematyki stowarzyszeń jest tak szeroki, jak ludzka pomysłowość i wielość zainteresowań. Powiedzmy, że mamy do

Jak założyć fundację

Fundacja jest formą prawną organizacji pozarządowej. U jej podstaw leży przekonanie, że działa ona w intencji szczytnego celu, rozumianego jako cel użyteczny społecznie i gospodarczo. Fundację może założyć zarówno osoba fizyczna jak i prawna, i to bez względu na to, czy uznaje jej utworzenie za cel społeczny czy ekonomiczny. Po właściwej rejestracji fundacja staje się osobą prawną. Zakładanie fundacji Osoba powołująca do życia fundację nosi miano fundatora. Jego zadaniem jest