Tag "wynagrodzenie"

Studia MBA gwarancją sukcesu i pieniędzy

Wyniki badań firmy doradczej Sedlak & Sedlak jasno pokazują, że warto inwestować w dyplom MBA. Kierownicy, którzy go posiadają, zarabiają bowiem znacząco więcej pieniędzy niż ci, którzy nie uzyskali dyplomu, przy czym najlepiej opłacani są managerowie po kierunkach ekonomicznych i technicznych. W większości przypadków mediana wynagrodzeń rośnie aż 2-krotnie. Dla przykładu: jeśli kierownik jednostki otrzymywał 7,4 tys. zł brutto (z dodatkami), to dla absolwenta MBA na tym samym stanowisku mediana

Minimalne oraz przeciętne wynagrodzenie

Tak przedstawiają się krajowe wynagrodzenia za pracę: Minimalne wynagrodzenie za pracę: Od 1 stycznia 2010 r. 1317,00 zł Od 1 stycznia 2009 r. 1276,00 zł Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej: W 2006 r. 2477,23 zł W 2007 r. 2691,03 zł W 2008 r. 2943,88 zł W 2009 r. 3 102,96 zł Przeciętne wynagrodzenie: W II kwartale 2009 r. 3081,48 zł W III kwartale 2009 r. 3113,86 zł W IV kwartale